Секонд-хенд - значення та правопис

Секонд-хенд (від англ. second hand - друга рука) - сучасний термін, що позначає:
1) вживане рухоме майно (синоніми: бувший у використанні, вживаний);
2) процес збору, сортування та продажу вживаного одягу, взуття та інших предметів побуту.

Найчастіше, саме до одягу застосовується термін «секонд-хенд», швидше за все, у зв'язку з тим, що найбільшого поширення явище повторного використання, а також продажу набуло саме в даній сфері.

Слід зазначити трохи різні значення терміну «секонд-хенд» в Україні і на пострадянському просторі і в Європі і Сполучених Штатах. Там секонд-хенд - це будь-яка річ, що була у використанні, як книга, автомобіль або навіть інформація, що отримана не з першоджерела. Однак в українській мові калька з англійського зафіксувалася, за невеликими винятками, тільки для одягу.

Правопис.

У різних джерелах зустрічаються різні варіанти написання: секонд-хенд, секонд хенд, секондхенд і навіть секенхенд.

Правильне ж написання «секонд-хенд» - через дефіс. Решта варіантів написання є невірними.

Згідно з правилами орфографії і пунктуації, в іншомовних складних іменниках, що мають значення одного слова пишуться через дефіс. Правильна відповідь - секонд-хенд.